הורים יקרים,
אגף החינוך נערך לרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח.

מחובתכם לערוך רישום מחדש לגן וכיתות א', גם אם ילדם מבקר כבר השנה בגן עירוני, באינטרנט בלבד.
תאריכי רישום
הרישום לשנת הלימודים תשע"ח יתקיים בין התאריכים:

29.01.17 (ב' בשבט תשע"ז) עד 09.02.17 (י"ג בשבט תשע"ז) באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
לתשומת ליבכם
הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים.

מידע אודות תהליך הרישום

  • יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל

  • בסיום תהליך הרישום, יש לוודא: הודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" תופיע עם גמר הרישום.

  • קבלת אישור לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום. לעתים יש עומס על המערכת ורצוי להמתין 24 שעות, במידה ועדיין לא התקבל אישור שלחו אלינו בקשה בדוא"ל ונשלח אליכם העתק מאישור הרישום.

  • למעבר לאתר הרישום לחצו כאן
kid_playing

מידע אודות קבוצות גילאי רישום

קבוצת גיל

מתאריך

עד תאריך

כיתה א' 1.1.2011 31.12.2011
חובה (גילאי 5) 1.1.2012 31.12.2012
טרום חובה (גילאי 4) 1.1.2013 31.12.2013
טרום חובה (גילאי 3) 1.1.2014 31.12.2014
kid_playing

מידע אודות עצמאיים וגרושים

מחויבים לבצע רישום במשרדי העירייה.
לצורך הרישום יש למלא טופס הצהרה , אותו ניתן יהיה להוריד מאתר העירייה בתקופת הרישום.
כמו כן , יש להצטייד בעת הרישום בצילום הסכם גירושין או/ו כל מסמך משפטי המעיד על משמורת הילדים.

קבצים שימושים
יום פתוח
רשימת גנים לפי שכונות
גנים תורניים תשעח
רשימת בתי ספר תשעז
פרוטוקול גני חבד
כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים פרודים
תשלומי הורים
הוראת קבע
חריגי גיל